ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ მაღალხარისხოვან პროდუქტებს მაღალი დონის ბაზრებზე. ჩვენი პროდუქცია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შეესაბამება და ძირითადად ექსპორტირებულია ევროპაში, ამერიკაში, იაპონიასა და სხვა მიმართულებებზე.